Yazı Detayı
28 Temmuz 2021 - Çarşamba 09:47 Bu yazı 566 kez okundu
 
Dernek Faaliyetlerinde Ceza Uygulanabilecek Hususlar
Av. Beyhan GURBUZ
 
 

Dernek yönetim kurulunun veya dernek üyelerinin derneğin faaliyetini devam ettirmesi amacı ile yapılması gereken işlemlerin Dernekler Kanununa aykırı yapılması durumunda hem üyelere hem de yönetim kuruluna ceza ile birlikte çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunun için işin ehil olan kişilerin yönetime seçilmesi her zaman tercih edilmesi gereken bir durum olmalıdır.

 

Dernekler Kanununda para cezası uygulanan durumlar; 

-Dernek kurma veya üye olma hakkı olmayan kişilerin dernek üyesi olması ve bilerek dernek üyeliğine kabul edilmesi ve üyelikten silinmemesi,

- Genel kurulun süresi içerisinde toplantıya çağrılmaması ve bu toplantıların kanun ve dernek tüzüğünde belirtilen yerin dışında yapılması,

-Yurt dışı yardımının bankalar aracılığıyla alınmaması,

- Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtların tutulmaması veya tasdiksiz defter tutulması, (Buna hapis cezası da verilmektedir). Defter ve belgelerin saklanmasında gerekli özenin gösterilmemesi ancak gerekli özen gösterilmesine rağmen bunların zarar görmesi halinde yetkili yer mahkemesinden zayi belgesi alınmaması (başvuru süresi 15 gündür) ve denetim sırasında bu belgelerin ibraz edilmemesi, 

-Yetki belgesi olmadan gelir toplanması ile buna izin verilmesi,

- Genel kurul ve dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırılması ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edilmesi veya gizlenmesi (hapis cezası da verilmektedir)

- İzin alınmadan yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerinin açılması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi (kapatma cezası da verilebilir)

- Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 

- Derneklerin faaliyetlerinde Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı TMK’na aykırılık olması ve mülki amirin yazılı uyarısına rağmen bu eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmemesi,

- Yıllık verilmesi gereken beyannamenin verilmemesi veya kasıtlı olarak gerçeğe aykırı verilmesi,

- Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların denetim kuruluna verilmemesi,

- Derneğe alınan taşınmazın tapu tescilinin 1 ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirilmemesi,

- Derneğin açmış olduğu temsilciliği 1 ay içerisinde mülki idare amirine yazılı olarak bildirilmemesi,

- İzinsiz olarak yurt, pansiyon, lokal vs. açılması,

- Dernekler Kanununun 28 inci maddede belirtilen kelimelerin (Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal)  izinsiz kullanılması ve 29.mad. belirtilen mahkeme kararıyla kapatılmış ya da fesh edilmiş siyasi partinin, sendikanın, derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları)  kullanılması ve yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket edilmesi,

- Derneğin amacına aykırı hareket edilmesi,

- Defter ve kayıtlarının ayrıca resmi kurum yazışmalarının TÜRKÇE yapılmaması,

- Dernek adına tahsil edilen 2.400.00.-TL’yi geçen gelirlerin iki iş günü içerisinde dernek saymanına ya da banka hesabına yatırılmaması,

- Bürüt yıllık gelir 1.163.000,00 TL’yi aşan derneklerin takip eden hesap döneminden itibaren bilanço hesabına göre defterini tutmaması,

-Kamu yararına çalışan dernek olmamasına rağmen kamu yararına çalışıyormuş gibi faaliyette bulunmak,

Yukarıda saydığımız hususlar Dernek Kanununa aykırılık halinde yönetim kurulu ve üyelerine para cezası verilebilecek hususlar olup, hapis cezası uygulanabilecek hususlara da bir sonraki yazımızda yer vereceğiz.

Sevgiyle kalın.

 

 

 
Etiketler: Av. Beyhan Gürbüz, makale, dernekler,
Yorumlar
Haber Yazılımı