Yazı Detayı
17 Eylül 2021 - Cuma 23:32 Bu yazı 253 kez okundu
 
Derneklerde Hapis Cezası Uygulanabilecek Durumlar
Av. Beyhan GURBUZ
 
 

Bir önceki yazımızda derneklerdeki usulsüzlüklere para cezası uygulanabilecek olan durumlar belirtilmiş olup, hapis cezalarına yönelik hususları da bu yazımızda ele alacağımızı belirtmiş idik.

Daha önce de söylediğimiz gibi “Dernek işlemleri profesyonellik isteyen bir durum olup, bunun mutlaka işinin ehli olan kişiler” tarafından yapılması gerekmektedir.

Derneklerde usulsüzlüklerde uygulanabilecek hapis cezaları.

1-Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

2- Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif edenler, yok edenler ve gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

3-Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk eden veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli TCK nun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır (6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası (niteliklinin cezası daha ağırdır).

4- Derneğe ait her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından denetim kurulu üyelerine gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunlu olup bunun kendilerinden talep edildiği takdirde yerine getirilmemesi suçtur.

Ayrıca, denetim sırasında “suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir”  hükmü gereğince:

Bu zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin gerekli dikkat ve özen gösterilmeden tutulmuş olması, gerekli özenin gösterilmemiş olması şartı ile kayıtların elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren 15  gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurarak zayi belgesi almak zorunluluğu bulunmaktadır.

Zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

5-Kurulması yasak dernekleri kuranlar (m.30/b) ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılabilirler ve derneğin feshine de karar verilir.

6-Dernek askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar (m.30/c)” demektedir.

Buna aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

Yukarıda saydığımız hususlar Dernek Kanununa aykırılık halinde yönetim kurulu ve üyelerine hapis cezası verilebilecek durumlar olup dikkat edilmesi ve uyulması zorunlu hususlardır.

Sevgiyle kalın.

 

e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

bghukuk@gmail.com

 

 

 

 

 
Etiketler: dernek, hapis,
Yorumlar
Haber Yazılımı