Yazı Detayı
11 Nisan 2020 - Cumartesi 12:27 Bu yazı 1904 kez okundu
 
Küresel Biyolojik Afet (COVİD-19)
Dilek BAYRAKDAR
 
 

Afet; toplumsal yaşamı engelleyen, toplumda fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan ve etkilenen topluluğun üstesinden gelemediği doğa ve insan kaynaklı bir olgudur.

Afet denildiğinde ilk akla gelen depremdir. Afetlerin oranın en yüksek olanı olduğundandır.

Doğal afetler; oluşumları doğal olaylara dayanan afetlerdir. Deprem, sel, tsunami, volkanik patlamalardır.

İnsan kaynaklı afetler; savaşlar, terör olayları, yangınlar, salgın hastalıklar, böcek istilası.

Dünyayı sarsan çok sayıda ölüme neden olan COVİD-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından Küresel Biyolojik Afet olarak adlandırılmıştır.

Latince ‘Corona’ kelimesi dilimizde Taç anlamındadır.

Dünyada geçmiş yüzyıllarda da çok sayıda pandemi yaşanmıştır ama COVİD-19 yayılma gücü hızlı ve çok can kaybı olmuştur.

COVİD-19 Virüsünün kimliği hakkında birçok bilinmeyen özellik var. COVİD-19 salgını küresel bir boyut kazanmıştır.

COVİD -19 salgınında her ülke afet mücadelesini kendi Afet Yönetim Sistemine göre yapmıştır.

Afet Yönetim Döngüsü;

Afete Hazırlık; müdahale, kurtarma, iyileştirme ve yeniden yapılanmadır.

Afet yönetiminde her ülke kendi afet politikasını belirleyerek eylem programlarını oluştururlar.

Afet Yönetiminin Amacı;

Afet risklerini, can kaybını etkilenen kişi sayısını, ekonomik kayıpları, yaşamsal alt yapı ve hizmetler kayıplarını azaltmaktır.

Ancak COVİD -19 tahribat düzeyi birçok ülkede salgının afetlerle mücadele edemeyeceğini göstermiştir. Daha önce salgın hastalık olan SARS ve MERS salgınından edinilen deneyimlerle yapılan senaryolar, hazırlıklar, müdahaleye yetersiz kalmaktadır.

Devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu salgın ile baş etme eylemleri salgın risklerini azaltma ve sağlık sisteminde daha etkin bir sistem haline getirilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde Afet Yönetim Sistemi oluşturulması 1999 Gölcük ve Düzce depremleri sonrası çalışmalar hızlanmıştır. Gelinen bu süreçte yaşadığımız depremlerde ve salgın hastalıkta çalışmalarının yetersiz olduğu iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekliliğini göstermektedir.

Bu Küresel Biyolojik Afetin (COVİD-19) ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Uluslararası afet politikaları yeniden gözden geçirilmesi yeni strateji ve eylem planlarının yapılması gerekliliğini gösterdi.

Yerel yönetimlerde, afete dirençli yerel halk yapılmasında önemli role sahip birinci derecede sorumlu idari birimlerdir.

Yerel yönetimler, afetler ile mücadele edebilmek için kararlı hareket etmeli ve olabildiğince erken hazırlık çalışmalarını yapmalıdırlar.

Yerel yönetimler, Afet Acil Durum Planlarını yapmak devamlı güncellemek ve ekip ve donanımlarını hazırlamak ve halkı eğitmektir.

Yerel Yönetimler, afete dayanıklı toplum oluşturmak için afet risklerini azaltma konusunda iyileştirme çalışması yapması ve Afet Yönetim Sistemini daha işler hale getirmesi gerekmektedir.

Yaşadığımız bu günlerde Deprem ve Salgın Hastalığın Afet Yönetiminin ülkemizde yetersizlikleri tekrar ortaya çıkarmıştır.

2017 yılında hazırlanan Afet Risklerini Azaltma Planının yürürlüğe girmesi Afet Yönetim Sistemi’nin iyileştirme çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.

Afetsiz güzel günlere…

 
Etiketler: Küresel, Biyolojik, Afet, (COVİD-19),
Yorumlar
Haber Yazılımı