Yazı Detayı
17 Eylül 2021 - Cuma 23:44 Bu yazı 233 kez okundu
 
Nörolojik Konuşma Bozuklukları
Uzm. Gülcan SEVİL
 
 

Beyinde meydana gelen hasar, sol hemisferde bulunan konuşma merkezini etkilemişse, hastada konuşma bozuklukları oluşur. Bu bozukluklar konuşma, anlama, yazma ve okuma yeteneğinin kaybı olarak görülebilir. Bu hastalığa literatürde “afazi” denilir. Afazi, çok çeşitli bozukluklardan oluştuğu için, bu hastalığın araştırılması dilbilim, konuşma terapisi, psikoloji, nöroloji ve fizyoloji uzmanlarının ortak çalışmalarını gerektirmektedir. Afazide meydana gelen dil bozukluklarının araştırılması nörolinguistik bilim dalının esas araştırma alanıdır.

Afazi, beyin kanaması, beyin tümörü veya beyin travması sonucu ortaya çıkan konuşma bozukluğudur ve esas olarak yetişkin insanlarda görülür. Araştırma süresince kendi konuşmalarını (tam veya kısmen), bazen de çevredekilerin konuşmalarını anlama kabiliyetini kaybetmiş hastalar görülmüştür. Arzu ve fikirlerini, his ve duygularını ifade etmeyi beceremeyen, ilişki kuramayan, konuşabilme umudunu kaybeden ve sonuçta bu patolojiden son derece zarar görmüş kişilerin durumu gözlenmiştir. Çalışmalar incelendiğinde bu tür hastaların konuşmalarının dilbilim araştırmalar sonucunda elde edilmiş verilere dayanılarak düzeltilebileceği belirtilmiştir. Bu duruma uygun olarak şu örnegi verebilirim  “...sağlıklı beyin işleyişine sahip olamayan kişilerin dilsel davranışlarının incelenmesiyle de hem sapmaların nereden kaynaklandığı belirlenerek sağaltım yöntemleri oluşturulabilecek, hem de bu sapmalardan yola çıkılarak sağlıklı kişilerin dil kullanımlarına özgü standart değerler saptanabilecektir.”

Terapi ve Rehabilitasyon

Afazili hastaların konuşmalarının düzeltilmesi için, konuşma terapistlerinin, dilbilimcilerin, psikologların, nörologların beraber çalışmaları gerekmektedir. Bu tür çalışmalar afazili hastaların konuşma bozukluklarının düzeltilmesi için yeni, daha efektif metotların bulunmasına yol açabilir. Terapide dikkat edilecek noktalar vardır:

- Afazili hastalarla yapılan terapi serbest ve güvenilir ortamda yapılmalıdır. Konuşma terapistine ve kendi konuşmasının düzelebileceğine inanması – terapinin esas şartlarındandır.

- Afazinin her tipine uykun terapi metodu geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Mesela, motor afazinin 1.tipine yakalanmış hasta hiçbir kelimeyi ve sesi bile tekrar edememektedir. Bu hastalarla yapılacak terapi planı öyle kurulmalıdır ki hasta nasıl telâffuz edeceğini değil, neyi telâffuz edeceğini düşünmelidir. Yani hasta kelimenin çıkartılması hakkında değil, manası hakkında düşünmelidir, çünkü bu hastalarda dilin ses bilgisi düzeyi bozulduğu halde kelime bilgisi düzeyi bozulmamıştır ve, terapi dilin bozulmayan seviyesine indirgenerek yapılmalıdır.

 
Etiketler: Gülcan Sevil, makale, nörolojik konuşma bozuklukları
Yorumlar
Haber Yazılımı